Gieorgij Lwow

 
2 (15) marca utworzono Rząd Tymczasowy, którego premierem został książę Gieorgij Lwow, a
Aleksander Kiereński objął tekę ministra sprawiedliwości. Tym samym rozpoczął się okres dwuwładzy.
Dwa dni wcześniej powstała w Pałacu Taurydzkim Piotrogrodzka Rada Robotników i Żołnierzy.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.